Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše kořeny

Baptisté patří mezi protestantské křesťanské církve, působící na českém území nepřetržitě více než 120 let. Kořeny baptistického hnutí však sahají až do počátku 17. století, kdy v Anglii roku 1609 vznikl první baptistický sbor. Baptisté se hlásí k duchovnímu, radikálně-reformačnímu proudu tzv. anabaptistů-novokřtěnců.  Praktikují odluku církve od státu.

Baptisté spolupracují s jinými církvemi. S drtivou většinou křesťanských církví u nás i ve světě sdílí Apoštolské vyznání víry, věří v trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha svatého, Ježíše Krista, Božího Syna, přijímají vírou jako svého osobního Spasitele, který jim odpustil hříchy a dává jim věčný život. Bibli přijímají jako Boží slovo, které je měřítkem víry, učení i života a přivádí člověka k Bohu. V rámci svých možností se snaží umožnit každému, aby se seznámil s Biblí, se základy víry a svobodně se rozhodl, zda chce či nechce se dovědět o Bohu více a osobně se rozhodnout pro cestu víry či nevěřit. Ten, kdo uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele, který mu odpustil hříchy a jehož víra je potvrzována jeho soukromým i veřejným životem, bývá v souladu s Biblí pokřtěn ponořením do vody. Takto pokřtěný se může stát členem baptistického sboru. Všechna bohoslužebná shromáždění, nedělní škola pro děti, setkání dorostu a mládeže i další akce jsou však přístupné veřejnosti bez ohledu na členství. Také i vy jste zváni. Baptisté dostali své jméno podle řeckého názvu pro křest - baptisma, to je ponoření; baptistés - křtitel. Místní baptistické sbory jsou v ČR sdruženy do Bratrské jednoty baptistů, která je autonomním členem Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů.