Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místo pro novou modlitebnu v Žatci

16. 3. 2016

S velkou radostí a vděčností Pánu chceme touto cestou vyjádřit vřelé díky vám, drazí bratři a drahé sestry, že jste na nás mysleli a modlili se za novou modlitebnu v Žatci. Dnes vám můžeme oznámit, že se nám z Boží milosti, po dlouhé době hledání, podařilo nalézt vhodné místo a zakoupit pozemek pro zamýšlenou stavbu modlitebny. Jak asi víte, náš dosavadní prostor v ulici Lva Tolstého již řadu let nevyhovuje z důvodu nedostatečného počtu míst v sále. Sbor během let početně vzrostl a příchozích na společná shromáždění je dnes kolem 140. Proto se od počátku ledna tohoto roku scházíme v nedaleké aule Zemědělské školy (ul.Svatopluka Čecha č.p.1180).

Nyní nastává etapa přípravy projektu a posléze i realizace stavby. Pro tento účel byl zřízen zvláštní stavební účet sboru a zvolena stavební komise. Je před námi období intenzivního stavebního úsilí a my si uvědomujeme, že potřebujeme především Boží posilu a pomoc. Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „...neboť beze mne nemůžete učinit nic.“ J 15,5c. Víme, že sami, ze svých sil, „nemáme na to“, aby se vše podařilo a bylo opravdovým požehnáním pro obyvatele našeho města a celého okolí. Modlíme se za moudrost a Boží vedení. Prosíme i vás znovu o modlitby. Uvítáme každou dobrou radu ze zkušeností těch z vás, kdo jste podobným obdobím stavby modlitebny prošli.

Aktuální informace o našem sboru je možné nalézt na internetových stránkách www.bjbzatec.cz. Velmi rádi vás také přivítáme mezi námi při některém společném shromáždění.

 

Radek Pospíšil, kazatel

Sbor BJB v Žatci
Číslo stavebního účtu sboru: 115-1838430287/0100
Místo a čas konání bohoslužeb: aula Zemědělské školy, Sv. Čecha 1180, 9:30h

 

Mapa

Mapa

 

Náhledy fotografií ze složky Místo pro novou modlitebnu v Žatci